We are currently updating our website and expect to finish soon.

Isekai Shokudou

Synopsis

เรื่องราวกล่าวถึงในย่านช็อปปิ้งแห่งหนึ่งอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานทั่วไป แต่ที่ตรงชั้นล่างของอาคารแห่งนี้มีร้านอาหารที่ชื่อ “Youshoku no Nekoya” (Cuisine Cat Restaurant) ซึ่งเป็นร้านที่มีลูกค้าจาก “โลกแฟนตาซี” มาใช้บริการ

Information

Status: Completed

Premiered: Summer (2017)

Genres: Comedy, Fantasy, Mystery,

Episode

Show episode videos